Esipuhe

Vuonna 2008 ympäristöministeriö myönsi rahoituksen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen hankkeelle, jonka tavoitteena oli koota yhteen ympäristökasvatuksen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet. Hankkeen tuloksena julkaistiin Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos*.

Yhteiskunnan muuttumisen ja ympäristökasvatuksen kentän laajentumisen myötä nousi tarve käsitteiden päivittämiselle ja uusien käsitteiden määrittelemiselle. Vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus sai ympäristöministeriöltä rahoitusta Käsitys-hankkeelle, jonka tarkoituksena oli tuoda käsitteet ajan tasalle sekä kuvata ympäristökasvatuksen kentällä toimivia tahoja ja ympäristökasvatukselle asetettujen tavoitteiden siirtymistä käytäntöön.

Käsitys-hankkeessa koottu kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto on työkalupakki, jonka avulla kentän toimijat voivat puhua yhteisistä asioista samoilla käsitteillä. Toivottavasti käsitteet juurtuvat yleiseen käyttöön ja siten helpottavat laajempaa keskustelua ja siihen osallistumista.

Kuvaus ympäristökasvatuksen kansainvälisten ja kansallisten tavoitteiden siirtymisestä käytännön toimintaan on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kuvausten kautta tuodaan esiin onnistuneita polkuja ja hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa etenkin ympäristö- ja opetushallinnon sekä alueellisten ympäristökasvatusverkostojen toiminnassa käytettäisiin yhteisiä käsitteitä. Toiveena on myös, että yhä useammat toimijat soveltaisivat hyväksi todettuja käytäntöjä omassa toiminnassaan.

Lukuisat asiantuntijat ovat olleet mukana rakentamassa yhteistä käsitystä. Yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa on ollut korvaamatonta. Suurkiitokset kaikille mukana olleille!

Käsitys-tiimi

Joanna Nikodin, Annukka Kokkonen, Katja Viberg ja Pia Engström

 

*) Heinonen, T. & Luomi, A. (toim.). 2008. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.