aktiivinen kansalaisuus

tiedot, taidot ja tahto ottaa kantaa yhteisiin asioihin ja toimia yhteisen hyvän puolesta

Aktiiviselle ja osallistuvalle kansalaisuudelle on ominaista kriittinen ajattelu, vastuullisuus ja osallistuminen eri tavoin yhteiskunnan eri tasoilla.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

7. Cantell, H. 2006a. Aktiivinen kansalaisuus – nuoret ympäristövaikuttajina. Teoksessa: Ojanperä, T. (toim.), Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingin yliopisto. Viikin normaalikoulun julkaisuja 2. Ss. 43–59.

 

43. Koskinen, S. & Horelli, L. 2006. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. Nuorisotutkimus 3/2006.

 

49. Laitinen, M. & Nurmi, K. E. 2003. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen suomalaisten elämäkertojen valossa. Aikuiskasvatus 2:122–132.

 

58. Loukola, M.-L. 2005. Osallistuva kansalaisuus ja kestävä kehitys. Teoksessa: Houtsonen, L. & Åhlberg, M. (toim.), Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa. Opetushallitus.

 

86. Suutarinen, S. (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. PS-kustannus, Jyväskylä.

 

127. Laukkanen, T. 2005. Ympäristötietous. Ympäristösanasto*