ekologia

oppi eliöiden ja niiden elollisen ja elottoman ympäristön välisistä vuorovaikutussuhteista

Lähteet: 

6. Biologian sanakirja. 2001. Tirri, R. ym. Uudistetun laitoksen 1. painos. Otava.