ekologinen

ekologiaan kuuluva, ekologiaa koskeva

Arkikäytössä käsite ekologinen on saanut monia merkityksiä. Sitä käytetään löyhästi kuvaamaan tuotetta, palvelua tai valintaa, jolla väitetään olevan vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin muilla tarjolla olevilla vaihtoehdoilla. Myös käsitettä ympäristöystävällinen sekä etuliitettä eko- käytetään vastaavalla tavalla.

Lähteet: 

65. MOT Kielitoimiston sanakirja. 2012. Kielitoimiston sanakirja & Kielikone Oy.