Ekotukitoiminta

työyhteisöille tarkoitettu toimintamalli, jossa edistetään ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisia toimintatapoja tehtävään koulutettujen ekotukihenkilöiden avulla

Ekotukihenkilöt hoitavat tehtävää oman toimen ohella motivoiden ja opastaen työtovereitaan ympäristötekoihin. 

Lähteet: 

112. Ekotukitoiminta. www.eco-support.net