elämäntapa

yksilön tai yhteisön tapa elää ja toimia

Elämäntapa sisältää arjen käytännöt, työn, kulutuksen, perheen ja vapaa-ajan.

Lähteet: 

65. MOT Kielitoimiston sanakirja. 2012. Kielitoimiston sanakirja & Kielikone Oy.

 

142. Sosiologian peruskurssi. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoin yliopisto. www.uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiologia/luku2.html#el%C3%A4m%C3%A4n...