elinikäinen oppiminen

yksilön koko elämänkaaren jatkuva prosessi, jossa yksilö yksin tai yhteisöjensä kanssa hankkii, käsittelee ja jäsentää uutta tietoa tuottaen uutta osaamista, ymmärrystä ja ajattelutapoja

Elinikäinen oppiminen on inhimillisten voimavarojen jatkuvaa kehittämistä yksilön omilla ehdoilla ja omalla vastuulla.

Lähteet: 

113. Elinikäinen oppiminen*

 

70. Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. 1997. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean mietinnön (1997:14) liite.

 

74. Oppimisen ilo. Kansallinen elinikäisen oppimisen strategia. 1997. Opetusministeriö. Komiteanmietintö 1997:14.