hyvinvointi

kokonaisvaltainen tila, jossa yksilöllä on kohtuullisesti resursseja elämiseen, vastuullista ja mielekästä tekemistä, mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja rakkautta sekä tunne omasta arvokkuudesta

Hyvinvointi edellyttää muiden ihmisten, lajien ja luonnon kokonaisuuden hyvinvoinnin huomioimista.

Lähteet: 

23. Helne, T., Hirvilammi, T. & Laatu, M. 2012. Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Kelan tutkimusosasto. Saatavissa sähköisenä: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34643/Sosiaalipolitiikka_rajallisella_maapallolla.pdf?sequence=4