kestävä toimintatapa

yksilön tai yhteisön omaksuma käytäntö, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen eri ulottuvuudet