kestävä yhteiskunta

yhteiskunta, jossa käytetään energiaa ja luonnonvaroja kohtuullisesti, tuotetaan mahdollisimman vähän päästöjä ja jätteitä, turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä pidetään huolta kaikkien hyvinvoinnista

Lähteet: 

71. Ojala, K. 2000. Kestävän yhdyskunnan käsikirja. KL-Kustannus Oy.