kestävän kehityksen strategia

yhteisön tavoitteet ja linjaukset, jotka ohjaavat kestävää kehitystä edistäviä toimia

Lähteet: 

44. Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2012.