kestävän kulutuksen kasvatus

ympäristökasvatuksen muoto, joka lisää ihmisten tietoisuutta oman kulutuksen ympäristövaikutuksista ja vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuuksista

Kestävän kulutuksen kasvatuksella pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ylikansallisen ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen rajallisten resurssien maailmassa. 

Lähteet: 

16. Gonzàles-Gaudiano, É. 1999. Environmental Education and Sustainable Consumption: The Case of Mexico. Canadian Journal of Environmental Education 4:176–192.

 

104. Consumer education*