kestävät kulutusvalinnat

yksilön tai yhteisön elämäntapaan ja hankintapäätöksiin liittyvät valinnat, jotka pyrkivät vähentämään kulutuksen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Kestävien kulutusvalintojen taustalla ovat turhan kulutuksen välttäminen, elinkaariajattelu, säästeliäs luonnonvarojen ja energian käyttö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä maailmanlaajuinen oikeudenmukaisuus.

Lähteet: 

122. Kestävä kulutus säästää luonnonvaroja. www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/kestava-kulutus/