kohtuullisuus

hyvinvoinnin ja kulutuksen taso, jolla luonnonvaroja riittää maailmanlaajuisesti nykyisille ja tuleville sukupolville

´

Lähteet: 

39. Koski, E. 2008. Kulutus kasvaa, maapallo ei. Teoksessa: Portin, A. (toim.), Kaikesta jää jälki – puheenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Kustannusosakeyhtiö Avain.