kokemuksellinen oppiminen

oppimisen tapa, jossa konkreettisesta toiminnasta saadut oivallukset ja niiden suhteuttaminen aiemmin opittuun johtavat kohti ilmiöiden merkityksen ymmärtämistä

Lähteet: 

138. Oppimis- ja ohjauskäsityksiä. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate. www.aducate.fi/oppimis-ja-ohjauskasityksia#kokemuksellinen