koulutuspolitiikka

yhteiskuntapolitiikan osa, jossa määritellään koulutukseen liittyvät kehykset ja laajat yleistavoitteet

Koulutuspolitiikassa on kyse edistettävien arvojen valinnasta ja vallan käytöstä, mutta myös toimintalinjojen vetämisestä ja keinoista käytännön kasvatus- ja koulutusongelmien ratkaisemiseksi. Koulutuspolitiikka on myös oppimisen edistämispolitiikkaa.

Lähteet: 

53. Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY.

 

123. Koulutuspolitiikan linjauksia*

 

124. Koulutuspolitiikka*