kulttuuriperintö

yhteinen menneisyydestä säilynyt aineellinen ja aineeton kulttuuri

Lähteet: 

66. Museovirasto. 2011. Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto.