kulttuuriperintökasvatus

kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään kulttuuriperintöön liittyvää osaamista sekä tuetaan kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista

Kulttuuriperintökasvatuksella edistetään kestävää kehitystä ja erityisesti sen kulttuurista ulottuvuutta.

Lähteet: 

144. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. www.kulttuuriperintokasvatus.fi

 

159. Laine, Marja. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura