kulttuuriympäristö

ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta syntynyt ympäristö

Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen, joka ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia.

Lähteet: 

44. Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2012.

 

125. Kulttuuriympäristö. www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto/kasitteita/kulttuuriymparisto