kuluttajakasvatus

kasvatuksen osa-alue, joka edistää yhteiskunnan jäseneltä vaadittavia arkisia asenteita, tietoja ja taitoja sekä tukee kriittisyyttä, vastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja

Kuluttajakasvatuksen keskeiset teemat ovat kestävä kulutus sekä media- ja teknologialukutaito.

Lähteet: 

45. Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia. Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi. TemaNord 2010:568. Pohjoismaiden ministerineuvosto.