luonnonsuojelu

ympäristönsuojelun osa, jonka avulla pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus

Laajasti tulkittuna luonnonsuojeluun kuuluu kaikki ekosysteemien toimintakyvyn turvaaminen.

Lähteet: 

19. Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.