luonto

Luonto on moniselitteinen käsite, jonka määritelmän laajuus ja näkökulma vaihtelevat määrittelijästä riippuen. Yksiselitteisen määritelmän muodostaminen voi myös olla hankalaa, vaikka määrittelijällä olisi intuitiivinen käsitys luonnon olemuksesta. Usein käsitettä käytetään erottamaan ekologinen ympäristö inhimillisestä (psyykkisestä, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta) ympäristöstä. Alla on kaksi esimerkkiä määritelmistä.

luonto

ympäristön ekologinen ulottuvuus, joka on läsnä kaikkialla.

Kirjallisuus: 94

 

luonto

maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen, eläimineen ja muine eliöineen

Kirjallisuus: 65

 

Lähteet: 

65. MOT Kielitoimiston sanakirja. 2012. Kielitoimiston sanakirja & Kielikone Oy.

94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23. Saatavissa sähköisenä: urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1