luonto-opastus

luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottava toimintamuoto, jossa oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä sekä sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita

Lähteet: 

21. Heikkinen, E. 2003. Luonto-opastus. Metsähallituksen osuus ympäristökasvatuksesta. Teoksessa: Lovén, L., Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.–19.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.

 

61. Luonto-opastuksen periaatteet. 2000. Metsähallitus.

 

68. Nordström, H. 2004. Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.116–142.

 

129. Luonto-opastus*