luontokoulu

tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva kestävää elämäntapaa edistävä ja tukeva ympäristökasvatuksen kehittämis- ja osaamiskeskus, jonka tarkoituksena on luontokiinnostuksen ja ympäristöherkkyyden herättäminen

Luontokoulu edistää kestävän elämäntavan edellyttämän arvopohjan muodostumista ja ympäristövastuullista toimintaa, lisää oppijoiden ja kasvatustyön ammattilaisten luonnontuntemusta sekä tukee päivähoidon ja oppilaitosten luonnossa tapahtuvaa toimintaa.

Lähteet: 

1. Aarnio-Linnanvuori, E. (toim.). 2005. Luonto- ja ympäristökoulut Suomessa. Esite. Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

 

128. Luonto- ja ympäristökoulut palveluksessasi. www.luontokoulut.fi/