maailmankuva

yksilön tai yhteisön maailmaa koskevien käsitysten kokonaisuus, joka suuntaa ajattelua, käsityksiä ja toimintaa

Maailmankuva ja arvot muodostavat yhdessä yksilön maailmankatsomuksen.

Lähteet: 

65. MOT Kielitoimiston sanakirja. 2012. Kielitoimiston sanakirja & Kielikone Oy.

 

130. Maailmankatsomus. Wikipedia. www.fi.wikipedia.org/wiki/Maailmankatsomus

 

131. Maailmankuva. Wikipedia. www.fi.wikipedia.org/wiki/Maailmankuva