maisemaperintö

maisemalliset kokonaisuudet, joiden ominaisuudet johtuvat luonnon ja ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta

Lähteet: 

44. Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2012.