neuvonta

tietojen ja taitojen välittäminen yksilöille tai yhteisöille keskustelemalla, kirjallisesti tai konkreettisen ohjauksen avulla

Neuvonta on neuvojen antamista niitä kysyvälle.