opastus

yksilön tai ryhmän suullinen tai kirjallinen perehdyttäminen ja ohjaaminen tiettyyn aihepiiriin tietyssä paikassa

Lähteet: 

69. Nykysuomen sanakirja 3. S–Ö. 1979. Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY.

 

85. Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S–Ö. 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55.