opastusviestintä

ympäristökasvatuksen muoto, joka vaikuttaa yksilöiden tietoihin, asenteisiin ja toimintaan tarjoamalla virikkeitä aidon luonnon kokemiseen

Opastusviestintä on Metsähallituksen toteuttamaa ympäristökasvatustoimintaa. Sen tavoitteena on edistää luonnon ja kulttuuriperinnön tuntemusta, suojelumyönteisyyttä ja toimintaa luonnon hyväksi sekä tehdä tunnetuksi luonnonsuojelualueiden luontoarvoja.