Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, OKKA-sertifiointi

peruskoulujen, lukioiden sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä, joka tukee kestävän kehityksen ohjelmien rakentamista ja tarjoaa oppilaitoksille mahdollisuuden ulkopuoliseen arviointiin

Järjestelmään kuuluvat koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, joissa toimintaa tarkastellaan johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta, sekä tukimateriaali, valtakunnallinen auditoijaverkosto, neuvontapalvelu ja opettajien täydennyskoulutus.

Lähteet: 

73. Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: vanha.koulujaymparisto.fi/sertifioinnin_opas.pdf

 

136. Oppilaitosten ympäristösertifiointi. www.koulujaymparisto.fi