oppimisympäristö

fyysisten, sosiaalisten, teknisten ja didaktisten tekijöiden muodostama kokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää oppimista

Mielekkäät ja kokonaisvaltaisesti oppijan kasvua tukevat oppimisympäristöt vahvistavat syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen rakentumista. Ymmärrykseen sisältyy tietoja, taitoja, asenteita ja arvoja.

Lähteet: 

46. Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V. Hilppö, J & Rajala, A. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Learning, Helsingin yliopisto.

 

63. Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.