osallistaminen

prosessi, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan, kannustetaan tai kehotetaan osallistumaan toimintaan tai päätöksentekoon

Tarve osallistua on syntynyt jossain muualla kuin osallistujan mielessä.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

40. Koskiaho, B. 2002. Onko osallisuus vahvaa demokratiaa? Maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisesta. Teoksessa: Bäcklund, P. & Häkli, J. & Schulman, H. (toim.), Osalliset ja osaajat.

 

77. Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117: 1.