osallistuminen

yksilön aktiivinen, vapaaehtoinen mukanaolo yhteisön toiminnassa

Aihepiiri: 
Lähteet: 

40. Koskiaho, B. 2002. Onko osallisuus vahvaa demokratiaa? Maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisesta. Teoksessa: Bäcklund, P. & Häkli, J. & Schulman, H. (toim.), Osalliset ja osaajat.

 

43. Koskinen, S. & Horelli, L. 2006. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. Nuorisotutkimus 3/2006.

 

77. Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117: 1.