seikkailukasvatus

kasvatuksen osa-alue, jossa ohjattu seikkailullinen toiminta perustuu osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja vastuunottoon sekä kytkee oppimisen osallistujalle merkityksellisiin kokemuksiin

Seikkailukasvatuksen ensisijainen toimintaympäristö on luonto. Seikkailukasvatus tarjoaa menetelmiä elämysten ja vuorovaikutuksen hyödyntämiseksi ympäristökasvatuksessa. Kaikki seikkailukasvatus ei ole ympäristökasvatusta.

Lähteet: 

141. Seikkailukasvatusverkosto. www.seikkailukasvatus.fi