tulevaisuuskasvatus

kasvatuksen osa-alue, joka vahvistaa yksilön ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä valmiuksia ja siten parantaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa selviytymiseen ja paremman yhteisen yhteiskunnan kehittämiseen

Tulevaisuuskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön kykyä visioida haluttua tulevaisuutta irrallaan nykyisyydestä, tarkastella nykytilaa ja pohtia kehityspolkuja visioon pääsemiseksi.

Lähteet: 

20. Halinen, I. & Järvinen, R. (toim.). 2007. Tulevaisuuskasvatus – passi tulevaisuuteen. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/46860_nettulevaisuuskasvatus2007.pdf

 

96. Wolff, L.-A. 2004b. Tulevaisuuteen tähtäävä kasvatus. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss. 209–214.