ulkona oppiminen

kasvatuksen osa-alue, jossa oppiminen perustuu kokemuksiin ja elämyksiin ulkona erilaisissa oppimisympäristöissä

Ulkona oppiminen sopii kaikille ikäryhmille ja kaikkiin oppiaineisiin.

Lähteet: 

134. Nationellt centrum för utomhuspedagogik. www.liu.se/ikk/ncu?l=sv