valistus

tietojen antaminen, tietoisuuden lisääminen ja ohjaaminen, joka suunnataan yleensä laajalle ihmisjoukolle

Lähteet: 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

69. Nykysuomen sanakirja 3. S–Ö. 1979. Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY.

 

85. Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S–Ö. 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55.