Vihreä lippu

päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, jonka kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan Vihreän lipun käyttöoikeuden

Ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus sekä lasten ja nuorten osallisuus. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa.

Lähteet: 

26. Joensuu, M. 2004. Vihreä lippu liehumaan! – Päiväkotien ja koulujen ympäristöohjelma. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.146–152.

 

109. Eco-Schools. www.eco-schools.org/

 

146. Vihreä lippu. www.vihrealippu.fi