voimaantuminen

prosessi, jossa yksilö kokee oman roolinsa merkityksellisenä, jossa hänen luottamuksensa omiin kykyihin kasvaa ja jonka kautta hänen halunsa toimia lisääntyy

Aihepiiri: 
Lähteet: 

17. Gretschel, Anu. 2002. Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. Studies in Sport, Physical Education and Health 85. Jyväskylän yliopisto.

 

77. Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117: 1.