yhteiskunnallinen vaikuttaminen

toimintaa, jolla pyritään muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen voi tapahtua edustuksellisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan tai arkielämän valintojen kautta paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

117. Harju, A. 2004. Vaikuttaminen. www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/ osallistuminen_ja_vaikuttaminen/vaikuttaminen/

 

119. Kansalaisvaikuttaminen. www.kansanvalta.fi/Etusivu/Kansalaisvaikuttaminen