yhteiskuntavastuu

organisaation vapaaehtoinen sitoutuminen toimintatapoihin, jotka ottavat huomioon toiminnan vaikutukset sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan

Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen ja se kattaa toiminnan välittömät ja välilliset vaikutukset.

Lähteet: 

29. Järvinen, R. (toim.). 2004. Yhteiskuntavastuu – Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere University Press.

 

67. Niskala, M., Pajunen, T. & Tarna, K. 2009. Yhteiskuntavastuun raportointi. Raportointi- ja laskentaperiaatteet. KHT-Media.

 

147. Yhteiskuntavastuu. Wikipedia. www.fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntavastuu