yhteisöllisyys

kokemus yhteenkuuluvuudesta, osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista yhteisössä

Yhteisöllisyys edistää vastuuta ja välittämistä muista ihmisistä, elinympäristöstä ja yhteisestä hyvinvoinnista.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

22. Heinilä, V., Lilja, H., Saarikivi, R. Huvila, H. & Moritz, M. 2010. Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavissa sähköisenä: www.4v.fi/tyokalupakki

 

133. Mitä yhteisöllisyys on? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys