ympäristöjärjestelmä

yhteisön ympäristöjohtamisen käytännön työkalu, joka tukee järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista yhteisön ympäristövaikutusten hallintaa ja ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista

Ympäristöjärjestelmä sisältää mm. toiminnan ympäristönäkökohtien ja kehittämistarpeiden tunnistamisen, tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelun, toiminnan ohjauksen sekä seurannan, arvioinnin ja kehittämisen. Ympäristöjärjestelmän osana laaditaan usein ympäristöohjelma. Ympäristöjärjestelmän kehittämisessä noudatetaan yleensä ulkoisia kriteerejä. Tunnetuimpia malleja ovat kansainväliset ISO 14000 -sarja ja EMAS. Yhteisö voi hakea ympäristöjärjestelmälleen sertifiointia.

Lähteet: 

73. Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: vanha.koulujaymparisto.fi/sertifioinnin_opas.pdf

 

100. Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan Sanastokeskus ry.

 

132. Mikä on ympäristöjärjestelmä?*

 

140. SFS. www.sfs.fi/

 

149. Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=265702&lan=FI