ympäristökansalaisuus

ympäristövastuullinen, aktiivinen ja osallistuva toimijuus, jonka kautta yksilö kokee itsensä osallisena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

Ympäristökansalaisuutta tukeva ympäristökasvatus tarjoaa mahdollisuuden olla kansalainen ja oppia kansalaisuutta omassa elämässä itse toimimalla.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

41. Koskinen, S. 2010. Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina – ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 98. Nuorisotuskimusseura / Nuorisotutkimusverkosto.