ympäristökasvattaja

i. henkilö, joka tekee käytännön ympäristökasvatustyötä kestävän elämäntavan edistämiseksi sekä ympäristöherkkyyden, -tuntemuksen ja -myönteisyyden lisäämiseksi opettaen, kouluttaen ja neuvoen eri-ikäisiä ihmisiä

ii. henkilö, joka on suorittanut ympäristöalan erikoisammattitutkinnon osaamisalanaan ympäristökasvatus

Lähteet: 

9. Cantell, H (toim.). 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus,.

 

145. Suomen ympäristöopisto Sykli. www.sykli.fi

 

150. Ympäristökasvattaja. ammattinetti.fi/ammatit/detail/18/1/212_ammatti