ympäristökasvatusstrategia

tavoitteet ja linjaukset, joilla pyritään ympäristökasvatuksen roolin vahvistamiseen, ympäristökasvatusosaamisen lisäämiseen sekä ympäristökasvatustoiminnan vakiinnuttamiseen ja resurssien turvaamiseen

Ympäristökasvatusstrategia voidaan laatia paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai maailmanlaajuisesti.

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

99. Ympäristö osaksi arkea. Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010 –2016. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Saatavissa sähköisenä: www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/varsinaissuomenely/Ajankohtaista/Julka...