ympäristökasvatussuunnitelma

yhteisön tavoitteellinen suunnitelma ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi käytännössä

Ympäristökasvatussuunnitelma voidaan laatia paikallisesti tai alueellisesti.

Lähteet: 

33. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1. Saatavissa sähköisenä: sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/FE7B9AB5E16C67D8C22578680029A4E0/$FILE/KH_diplomik%E4sikirja_taitto_11%203.pdf