ympäristökoulu

tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva, kestävää elämäntapaa edistävä ja tukeva ympäristökasvatuksen kehittämis- ja osaamiskeskus, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksista ja jokaisen yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöön ja tulevaisuuteen

Ympäristökoulu edistää kestävän elämäntavan edellyttämän arvopohjan muodostumista ja ympäristövastuullista toimintaa, lisää kasvatusalan toimijoiden ympäristökasvatusosaamista sekä tukee päivähoidon ja oppilaitosten ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa.

Lähteet: 

1. Aarnio-Linnanvuori, E. (toim.). 2005. Luonto- ja ympäristökoulut Suomessa. Esite. Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

 

128. Luonto- ja ympäristökoulut palveluksessasi. www.luontokoulut.fi/