ympäristökoulun opettaja, ympäristökouluopettaja

ympäristökoulussa työskentelevä ympäristökasvattaja, joka tekee pedagogista työtä lasten, nuorten ja kasvattajien kanssa sekä edistää ja kehittää ympäristökasvatusta toiminta-alueellaan