ympäristönäkökohta

toiminnon, tuotteen tai palvelun osa, josta aiheutuu tai voi aiheutua vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristönäkökohta voi olla myönteinen tai kielteinen.

Lähteet: 

81. Pesonen H-L., Hämäläinen, K. & Teittinen O. 2001. Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Talentum Media.